Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2017 öppen för ansökningar

2017-01-25 10:15
Det nya formuläret för att ansöka om Idrottslyfts-medel är öppen sen ett par dagar tillbaka. Tänk till, diskutera ihop er i klubben och känn er sedan varm välkomna med en eller flera ansökningar.
  • Uppdaterad: 2017-01-26 14:15

Bakgrund

Idrottslyftet är en nationell satsning för att utveckla idrottsverksamhet för barn och unga i åldern 7-25 år. Det övergripande syftet med Idrottslyftet är:

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten".

Varje förbund har utifrån detta övergripande syfte lämnat in en plan till RF, som kritiskt granskat och bett om kompletteringar/revideringar. SKF:s arbete för att beskriva hur vi vill utveckla Svensk Kanot har tagit avstamp i Kanot 2.0-träffen i Uppsala hösten 2015 där många goda diskussioner fördes med en bred uppslutning från alla delar av förbundet.

Så bra som möjligt!  

De sneaste åren med Idrottslyftet har fokus till stor del legat på ett rekryterings- och/eller behållarperspektiv - så många som möjligt så länge som möjligt!

Nu skruvas fokus om och riktas istället mot kärnan - att skapa en attraktiv föreningsverksamhet för utövaren. Att nyrektyra och behålla aktiva är fortfarande centrala delar, men för att idrotten ännu bättre ska nå detta bör fokus ligga på en riktigt bra verksamhet - Så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt!

Följande modell sätter en attraktiv verksamhet - så bra som möjligt - i centrum och fyra viktiga delar för att nå en bra och långsiktigt hållbar verksamhet.

Utifrån det arbete som SKF fått göra i samband med Idrottslyftet 2017 har vi byggt in årets inriktningar, d.v.s. aktiviteter/insatser föreningar kan ansöka medel för att genomföra, i denna modell. Modellen är även bra att utgå ifrån för att göra ett arbete i föreningen eller distriktet för att diskutera fram vilka insatser som kan göras inom de olika områdena för att utveckla en så bra och attraktiv verksamhet som möjligt.

I bilden ovan finns SKF:s inriktningar inom Idrottslyftet 2017 med, fem olika inriktningar med en bra bredd både mellan och inom inriktningarna för att kunna passa föreningar i olika faser av sin utveckling.

Nyhet i IdrottOnline

I år ansöker ni om medel till olika satsningar via en ny flik på IdrottOnline, Idrottsmedel. Manual för hur ni går tillväga hittar ni här. Flera medlemmar med en inloggning kan skriva en ansökan men endast de medlemmar som har rollen Ordförande, Kassör eller Idrottslyftsansvarig Firmatecknare kan skicka in ansökan till förbundet. Det är först när en ansökan är inskickad till förbundet som den syns och kan behandlas.

SKF:s Inriktningar 2017

Material

Denna inriktning har funnits länge inom ramen för SKF:s Idrottslyft. Flera klubbar är dock i fortsatt behov av att köpa in barn- och ungdomskanoter/paddlar/utrustning för att kunna erbjuda en anpassad utrustning i verksamheten eller överhuvudtaget möjliggöra en barn- och ungdomsverksamhet. Vid ansökan om utrustning gäller följande paket: nybörjarutrustning för slätvattenpaddling ger max 12 000 kr och en nybörjarutrustning med säkerhetsutrustning för forspaddling ger max 14 000 kr i bidrag.

Regionala Breddläger

Läger är en höjdpunkt som skapar många mervärden för verksamheten och de aktiva! Med denna inriktning vill vi uppmuntra föreningar att arrangera främst regionala/lokala breddläger för barn och ungdomar. Vi vill även uppmuntra samverkan mellan föreningar och vill därför att minst två föreningar arrangerar läger tillsammans (en förening skickar in ansökan). Vi uppmuntrar särskilt satsningar som innebär att deltagarna får testa på olika kanotgrenar.

Maxbelopp att söka: 10 000 kr 

Regionala tävlingar/Utveckling av tävlingsformer

Med dessa inriktningar vill vi:

  • Uppmuntra föreningar att arrangera mindre regionala tävlingar barn och ungdomar

Med syftet att få fler tävlingar som passar att delta i som nybörjare men även för att skapa fler tävlingstillfällen i allmänhet där barn och ungdomar får möjlighet att tävla mer, enklare och närmare. Även om barn- och ungdomsdeltagande är en förutsättning för att ansöka om medel finns det såklart inget som hindrar arrangerande förening att bjuda in även äldre kanotister att delta.

  • Uppmuntra föreningar att tänka till kring, och testa nya sätt att tävla på inom kanot.

De senaste åren har några nya, uppskattade tävlingsformer skapats, en utveckling vi vill fortsätta att uppmuntra. Satsningar på nya tävlingsformer kan göras både under redan etablerade tävlingar eller under helt nya tävlingar. 

Maxbelopp att söka: 7 500 kr

Utbildning

Inom inriktning Utbildning kan föreningen söka bidrag för olika utbildningskostnader, där vi prioriterar utbildningar utifrån SKF:s Utbildningsstruktur. Utbildningsstöd kan sökas löpande fram till 31 oktober, eller tills dess att potten för denna inriktning är slut.

Kontakt måste alltid ske med ansvarig på SKF innan utbildningen genomförs.

Klubbträffar

Med denna inriktning vill vi uppmuntra klubbar att genomföra klubbträff/ar med syfte att stärka klubbens organisation samt skapa engagemang. Träffen ska ske i samarbete med er "Kanotkonsulent" på det SISU Idrottsutbildarna-distrikt ni tillhör. Beroende på nuläge i föreningen kommer klubbträffen ha olika inriktningar. Minsta gemensamma nämnare ska dock vara att träffen ger en tydligare bild av vilket eller vilka områden klubben vill jobba vidare med samt vilka insatser som ska göras för att utveckla klubben och dess verksamhet.

Maxbelopp att söka: 3000 kr

Stöd från Distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna-distrikt

Rollerna hos de stödorganisationer som finns runt föreningen har förtydligats inför Idrottslyftet 2017. RF har styrt och stöttat de olika förbunden när de fått skriva, lämna in och revidera sina utvecklingsplaner för Idrottslyftet. Utvecklingsplanerna har nu skickats ut till de olika DF/SISU-distrikten som har ett tydligare uppdrag att stötta föreningen utifrån de ramar som deras förbund har satt.

DF/SISU-distrikten kommer även att avsätta medel för att göra vissa distriktsspecifika satsningar inom ramen för Idrottslyftet men i arbetet med föreningen är uppdraget att förbundet och DF/SISU-distriktet tydligare ska stötta utifrån förbundens angivna inriktningar.

Vad gäller anläggningsstöd, pengar till ny- och/eller tillbyggnad för att möjliggöra verksamhet, så kommer detta stöd att fortsätta administreras av DF/SISU-distrikten.

Funderingar, idéer, stöd  

Ansvarig kontaktperson på SKF är:

Dag Johansson

  • mail: This is a mailto link
  • mobil: 070-37 25 448

Varje förening har även en ansvarig idrottskonsulent på respektive DF/SISU-distrikt. De utgör en fantastiskt bra resurs, har ni inte redan ett samarbete idag så rekommenderas varmt att inleda ett. Är ni osäkra på vem i ert DF/SISU-distrikt ni ska kontakta så skicka en fråga till Dag Johansson.

Mer om idrottslyftet, årets inriktningar och lite annat hittar ni här även efter att denna nyhet halkat ner i flödet.

Fortsatt utveckling

Det händer mycket positivt inom Svensk kanot. Låt Idrottslyftet bidra till att utveckla verksamheten ytterligare, det finns fina möjligheter att få stöd för att utveckla föreningen och dess verksamhet ytterligare!

 

Skribent: Dag Johansson
Epost: Adressen Gömd

errea logo


wwl_logo_blueAnnons kanotled Nissan


KANOT I MEDIA


Alandia


stada_sverige 

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Fredsgatan 9
932 37 Ursviken

Kontakt:
Tel: 0155-209080
E-post: This is a mailto link

Se all info