Hoppa till sidans innehåll

SKF:s Utbildningsstruktur


Utvecklas som tränar och ledare med oss - Svenska Kanotförbundet erbjuder tränar- och ledarutbildningar i toppklass! Alla våra utbildningar samlas i SKF:s utbildningsstruktur. Våra utbildare utgör en vass grupp bestående av personer med erfarenhet från kanot och utbildning av olika slag. De samlas i SKF Resursteam vars primära syfte såklart är att leverera utbildning, men även att utveckla, uppdatera och ta fram utbildningsmaterial. 

Olika målgrupper

SKF:s Utbildningsstruktur är indelad i fyra vågräta nivåer, de vita ovalerna till vänster anger målgruppen för dessa nivåer. De utbildningar som fyller utbildningsstrukturen presenteras nedanför den översiktliga bilden. 

Organisationsledare

De personer som organiserar och utvecklar föreningen och därmed skapar förutsättningar för verksamheten. Det kan t.ex. handla om de personer som utgör styrelse eller kommittéer i föreningen. På denna nivån finns även arrangörer (av tävlingar och andra evenemang), domare och föräldrar. De utbildningar som är kopplade till denna nivå görs till stor del i samarbete med SISU Idrottsutbildarna som erbjuder bra utbildningar för organisationsledare. Givetvis kompletteras SISU:s utbildningar med kanotspecifika i de fall det är nödvändigt, ex. domarutbildning eller kanotspecifika kunskaper för ex. föräldrar.   

Personliga färdigheter

Denna nivå utgörs av personliga färdigheter, där Paddelpassets struktur används. Paddelpasset är ett europeiskt samarbete och fungerar som ett "bedömningssystem" av färdigheter. Kanotister i alla åldrar kan utvecklas genom att klara av de moment som utgör respektive nivå. Den gula och gröna nivån är grenöverskridande, medan blå, röd och svart nivå innehåller olika moment beroende på vilken gren/kanottyp/miljö man paddlar i. Läs mer om Paddelpasset. På denna nivå hittar ni även två andra utbildningar; Första hjälpen för kanotister samt GSRT (Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik), dessa beskrivs mer utförligt lite längre ner.

Tränare/Ledare

Här hittar vi de personer som leder vår paddlingsverksamhet! Tränare och Ledare, både för individer och grupper i olika åldrar och på olika vatten med olika kanoter. Oavsett om du tränar barn, ungdomar, juniorer eller seniorer inom tränings-, tävlings- och/eller motionspaddling eller om du främst leder kanotister med inriktning mot rekreations- och friluftspaddling erbjuder vi utbildningar för dig att utvecklas inom!  

Examinator

Varje tränar- och ledarutbildning ger dig verktyg för att jobba med och utveckla kanotister på olika färdighetsnivåer, vilka utgörs av Paddelpassets olika nivåer. Vill du ha möjlighet att använda Paddelpassets struktur fullt ut och kunna utfärda Paddelpass allt eftersom dina adepter eller kursdeltagare utvecklas som kanotister har du möjlighet att bli Examinator. Om tränarens och ledarens roll främst är att coacha och leda den aktive framåt är examinatorns roll att bedöma färdgiheter på olika nivåer. I takt med färgskalan ökar kraven på examinatorn att ha relevant kunskap att kunna bedöma färdigheter.  

Utbildningsstruktur

 

 
   

Våra utbildningar

Kärnan i utbildningsstrukturen utgörs såklart av de utbildningar som fyller de olika delarna! Nedan presenterar vi våra olika utbildningar.

Organisationsledare

Arrangör Domare Organsationsledare Föräldrar
I dagsläget hänvisar vi till SISU Idrottsutbildarna vad gäller arrangörsutbildning. Kontakta ert SISU-distrikt för mer information. SKF kommer att ta fram en "checklista för kanotarrangörer" som stöd men denna är ännu inte klar.  Vad gäller domarutbildning är det respektive grenkommitté som ansvarar för dessa. Kontakta er kommitté för mer information. SISU Idrottsutbildarna har mycket bra utbildningar för ex. föreningens styrelse. Kontakta ert SISU-distrikt för mer information. Som ett enkelt "kanotspecifikt" stöd har SKF ett Årshjul för föreningen med syftet att underlätta för föreningen att hålla koll på de fasta datum som finns för olika administrativa rutiner. Årshjulet kan med fördel även kompletteras med mer föreningsspecifika datum och händelser. Även här utgör SISU Idrottsutbildarna ett mycket gott stöd med flera varianter av vassa utbildningar riktade till idrottsföräldrar. Kontakta ditt SISU-distrikt för mer information. SKF håller även på att ta fram en kortare kanotspecifik föräldrautbildning som kan genomföras i föreningen under en kväll. Mer info utlovas när denna är klar.

Personliga färdigheter

För att få möjlighet att ta olika Paddelpass hänvisar vi till våra examinatorer i föreningar och kanotcentraler.

Första Hjälpen för Kanotister GSRT
Denna utbildning riktar sig till kanotister i allmänhet, och till dig som tränare och ledare i synnerhet. Under en heldag får du grundläggande kunskaper om hur du agerar om olyckan är framme. HLR enligt HLR-Rådet ingår. Värdefull kunskap oavsett vilken typ av verksamhet du leder! Se kursbeskrivning här. Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik är en heldagsutbildning som ger dig kunskap om riskanalys vid paddling i olika miljöer samt olika räddningstekniker, tömning etc. Allt för att kunna paddla tryggt och säkert! Se kursbeskrivning här.

Tränare/Ledare

I fyra steg erbjuder vi tränar- och ledarutbildningar för dig som leder verksamhet med individer och grupper. Nedan följer en kort beskrivning av våra Tränar-, Ledar- samt Forsinstruktörsutbildningar.

Tränarutbildningar - för dig som främst ledare tränings- och tävlingspaddling

Tränare 1 Tränare 2 Tränare 3 Tränare 4

Lekande Kanot (16 h)

SKF:s första Tränarutbildning är grenöverskridande och ger dig grundläggande kunskaper för att kunna assistera som ledare. Målgruppen är nybörjare upp till grön nivå inom Paddelpasset, med särskilt fokus på barn i åldern upp till 12 år. Lekande Kanot bygger på innehållet i modulerna Teknikens Grunder A, Träningslära A, Tillämpat Ledarskap A, Säkerhet A samt Miljökunskap A. Under Lekande Kanot uppmuntrar vi till att testa och få en inblick i så många grenar som möjligt ur SKF:s breda verksamhet, en bredd som utgör en styrka för att locka fler till kanot och även för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Plattformen (16 h)

Svensk idrotts barn- och ungdomsledarutbildning som anordnas av SISU Idrottsutbildarna kontinuerligt runtom i landet (ges även som distanskurs). Plattformen ger dig en grund att stå på inom allmänna, idrottsöverskridande områden som barn och ungdomars utveckling och pedagogik i praktiken, för att kunna verka som en trygg barn- och ungdomsledare. Ledarskapet hos våra tränare är en avgörande del, därför är SISU:s utbildningar en stor styrka inom svensk idrott!

Kontakta ditt SISU-distrikt för mer information om var, hur och när Plattformen erbjuds.

HLR (Första Hjälpen för Kanotister rekommenderas)

Med denna utbildning vill vi trycka på vikten av att alla våra tränare har grundläggande HLR-utbildning om olyckan är framme.

 Levande Kanot - Slätvatten / Kanotslalomcoach 1 (16 h)

Levande Kanot - Slätvatten och Kanotslalomcoach 1 är den första grenspecifika tränarutbildningen för dessa två respektive grenar.

Här får du dels en allmän del med kanotspecifik träningslära, dels en grenspecifik del där teknik och taktik, specifik för den egna grenen, dominerar. Modulerna som bygger Levande Kanot är Teknikens Grunder B, Tillämpat Ledarskap B samt Träningslära B.

Levande Kanot riktar sig till dig som leder kanotister upp till blå nivå, med särskilt fokus på ungdomar i åldern 13-16 år.

GTU 1 (16 h)

GTU 1, den allmänna delen av Tränare 2, arrangeras kontinuerligt runtom i landet av SISU Idrottsutbildarna. Under denna grenöverskridande utbildning får du kunskaper inom träningsplanering, fysisk träning, ungdomars utveckling etc. Den främsta målgruppen för GTU 1 utgörs av tränare för åldern ca 11-15 år.

Kontakta ditt SISU-distrikt för mer information om var, hur och när GTU 1 erbjuds.

Ledande Kanot / Kanotslalomcoach 2 (16 h) 

Den kanotspecifika delen av Tränare 3 utgörs av Ledande Kanot. Under denna utbildning får du vässa dina kunskaper utifrån modulerna Teknikens Grunder C samt Träningslära C.

Ledande Kanot riktar sig till dig som tränar kanotister upp till röd nivå, med fokus på aktiva i åldern 17-23 år.

GTU 2 (25 h)

GTU 2 utgör SISU:s sista steg i de grundläggande tränarutbildningarna. Utbildningen riktar sig till dig som leder aktiva i åldern efter puberteten och stor vikt läggs på ledarskapet och coachningen av dina aktiva och på allmän träningslära.

Kontakta ditt SISU-distrikt för mer information om var, hur och när GTU 2 erbjuds.

Postgymnasial Tränarutbildning, ETU etc. 

Det finns en mängd olika idrotts- och tränarutbildningar att utbilda sig inom. Tillsammans med en roll som tränare och/eller ledare inom kanot hjälper dessa dig att utvecklas till en toppcoach!

SKF-kliniker

Vår ambition är att erbjuda fortbildningskliniker för våra utbildade tränare. Dessa skapas och arrangeras beroende på behov. 

Ledarutbildningar - för dig som främst leder rekreations- och friluftspaddling

Turledare 1 Turledare 2 Turledare 3
Turledare 1 är SKF:s första utbildning som riktar sig till dig som vill kunna leda och guida grupper i lugnare vatten, upp till grön nivå inom Paddelpasset. Du lär dig grunderna i paddling och ledarskap utifrån modulerna Teknikens Grunder A, Tillämpat Ledarskap A, Pedagogik A, Säkerhet A samt Miljökunskap A. På Turledare 2 får du utökade kunskaper för att leda och guida grupper i miljöer upp till blå nivå. Kursen bygger på modulerna Teknikens Grunder B, Tillämpat Ledarskap B, Pedagogik B, Säkerhet B samt Miljökunskap B Turledare 3 vänder sig till dig som på ett tryggt och säkert sätt vill kunna leda och guida grupper i mer krävande miljöer, upp till röd nivå inom Paddelpasset. Kursen bygger på modulerna Teknikens Grunder C, Tillämpat Ledarskap C

Examinatorsutbildning

Läs mer om hur du blir exminator här.

Uppdaterad: 2016-12-09 10:32
Skribent: Dag Johansson

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Fredsgatan 9
932 37 Ursviken

Kontakt:
Tel: 0155-209080
E-post: This is a mailto link

Se all info