Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet

Med Idrottslyftet som medel utvecklar vi vår verksamhet för barn och unga (7-25 år) Ni som förening kan söka bidrag inom fem olika inriktningar för att skapa en så bra och attraktiv verksamhet som möjligt.
 • Uppdaterad: 23 APR 2018 15:23

Idrottslyftets syfte

Idrottslyftet är alltså namnet på en nationell satsning på idrott för barn och unga i åldern 7-25 år.

För perioden 2016-2019 har Idrottslyftet som syfte att:

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Läs mer om Idrottslyftet här.

Idrottslyftet för föreningar anslutna till Svenska Kanotförbundet

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Kanotförbundet, och uppfyller de krav som finns nedan, har möjlighet att söka Idrottslyftsmedel för att utveckla sin verksamhet för barn och unga i ålderna 7-25 år. För de flesta handlar det om att utveckla sin befintliga verksamhet, för några om att få stöd för att komma igång med en kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan via IdrottOnline

Alla ansökningar till Idrottslyftet görs via applikationen Idrottsmedel på föreningens IdrottOnline-sida, manual för hur ni går tillväga hittar ni här. Endast de medlemmar som har rollen Ordförande, Kassör eller Idrottslyftsansvarig Firmatecknare kan skicka in en ansökan till förbundet. Det är först när en ansökan är inskickad till förbundet som den syns och kan behandlas. Kontakta SKF:s Dag Johansson om ni har frågor kring ansökningsförfarandet.

Stöd från två håll

Idrottslyftet fördelas till föreningar via två olika instanser, dels via de olika Distriktsidrottsförbunden (ex. Smålands Idrottsförbund) och dels via det Specialidrottsförbund (t.ex. Svenska Kanotförbundet) som föreningen är ansluten till. 

Mer info och kontaktuppgfiter till respektive distrikt, se här.

Stöd via DF (Distriktsidrottsförbund) och SISU Idrottsutbildarna

Genom de olika DF/SISU-distrikten kan föreningen få stöd för olika satsningar. Det går inte att göra ansökningar via IdrottOnline utan allt sker i kontakt med ansvarig/a på DF/SISU-distriktet. Via DF kan föreningen även söka anläggningsbidrag för att bygga nytt eller bygga om med syfte att skapa förutsättningar för mer och/eller bättre verksamhet.

Alla DF/SISU-distrikt har fått ta del av SKF:s inriktningar och en uttalad roll att utgå från de av förbundet angivna inriktningarna. DF/SISU finns utspridda över hela landet och med sin närhet till föreningarna och goda kompetens utgör de ett stort stöd till de föreningar som har ett DF/SISU-samarbete. Det kommer även att finnas olika regionala satsningar i respketive distrikt att ta del av och söka medel inom. 

Stöd via Svenska Kanotförbundet

Genom sitt Specialidrottsförbund, ex. Svenska Kanotförbundet, kan föreningen ansöka om medel för olika satsningar som ska bidra till att utveckla föreningens verksamhet.

SKF:s inriktningar 2018

Svenska Kanotförbundets inriktningar för 2018 års Idrottslyftet utgörs av följande områden:

 • Inköp av material (söks t.o.m. 25/2)
 • Regionala Breddläger (söks t.o.m. 25/2)
 • Regionala tävlingar/Utveckling av tävlingsformer (söks t.o.m. 25/2)
 • Utbildning (söks t.o.m 31/10)
 • Klubbträffar (söks t.o.m. 31/10)

Nedan följer en beskrivning av de olika inriktningarna samt vilket maxbelopp som är möjlig att söka inom varje inriktning. En ansökan kan bli beviljad en lägre summa än maxbeloppet, beroende på antalet satsningar inom respektive inriktning samt omfattning av planerad satsning.

Material

Denna inriktning har funnits länge inom ramen för SKF:s Idrottslyft. Flera klubbar är dock i fortsatt behov av att köpa in barn- och ungdomskanoter/paddlar/utrustning för att kunna erbjuda en anpassad utrustning i verksamheten eller överhuvudtaget möjliggöra en barn- och ungdomsverksamhet.

Regionala Breddläger

Läger är en höjdpunkt som skapar många mervärden för verksamheten och de aktiva! Med denna inriktning vill vi uppmuntra föreningar att arrangera främst regionala/lokala breddläger för barn och ungdomar. Vi vill även uppmuntra samverkan mellan föreningar och vill därför att minst två föreningar arrangerar läger tillsammans (en förening skickar in ansökan). Vi uppmuntrar särskilt satsningar som innebär att deltagarna får testa på olika kanotgrenar.

Maxbelopp att söka: 10 000 kr 

Regionala tävlingar/Utveckling av tävlingsformer

Med denna inriktningar vill vi:

 • Uppmuntra föreningar att arrangera mindre regionala tävlingar barn och ungdomar

Med syftet att få fler tävlingar som passar att delta i som nybörjare men även för att skapa fler tävlingstillfällen i allmänhet där barn och ungdomar får möjlighet att tävla mer, enklare och närmare. Även om barn- och ungdomsdeltagande är en förutsättning för att ansöka om medel finns det såklart inget som hindrar arrangerande förening att bjuda in även äldre kanotister att delta.

 • Uppmuntra föreningar att tänka till kring, och testa nya sätt att tävla på inom kanot.

De senaste åren har några nya, uppskattade tävlingsformer skapats, en utveckling vi vill fortsätta att uppmuntra. Satsningar på nya tävlingsformer kan göras både under redan etablerade tävlingar eller under helt nya tävlingar. 

Maxbelopp att söka: 7 500 kr

Utbildning

Inom inriktning Utbildning kan föreningen söka bidrag för olika utbildningskostnader, där vi prioriterar utbildningar utifrån SKF:s Utbildningsstruktur. Utbildningsstöd kan sökas löpande fram till 31 oktober, eller tills dess att potten för denna inriktning är slut.

Ansökan för utbildningsbidrag görs efter avslutad utbildning, ta kontakt med Dag Johansson för mer information om belopp etc.

Klubbträffar

Med denna inriktning vill vi uppmuntra klubbar att genomföra klubbträff/ar med syfte att stärka klubbens organisation samt skapa engagemang. Träffen ska ske i samarbete med er "Kanotkonsulent" på det SISU Idrottsutbildarna-distrikt ni tillhör. Beroende på nuläge i föreningen kommer klubbträffen ha olika inriktningar. Minsta gemensamma nämnare ska dock vara att träffen ger en tydligare bild av vilket eller vilka områden klubben vill jobba vidare med samt vilka insatser som ska göras för att utveckla klubben och dess verksamhet.

Maxbelopp att söka: 3000 kr

Vem kan ansöka om idrottslyftsmedel

För att föreningen ska vara behörig att ansöka om medel från Idrottslyftet vill vi att föreningen:

 • Har uppdaterade kontaktuppgifter samt hela medlemsregistret i IdrottOnline.
 • Redovisar LOK-stöd.
 • Har återrapporterat tidigare Idrottslyftsprojekt.
 • Har skickat in föreningens årsrapport.
 • Samarbetar, eller i anslutning till ansökt satsning inleder ett samarbete, med SISU Idrottsutbildarna 

Hantering av ansökningar

När ansökningar kommer in till Svenska Kanotförbundet sammanställs de av kanslipersonal som även gör ett förslag på en grovfördelning inom de olika inriktningarna. Därefter diskuteras ansökningarna inom styrelsen som sedan beslutar om fördelningen. För att förhindra jävsituationer deltar inte personal eller styrelseledamöter i ansökningar från klubbar där de själva har ett engagemang.

Kontaktperson, Svenska Kanotförbundet

Dag Johansson
Utvecklare, Svenska Kanotförbundet
0155-20 90 82 / 070-37 25 448
This is a mailto link

Skribent: Dag Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Fredsgatan 9
932 37 Ursviken

Kontakt:
Tel: 0155-209080
E-post: This is a mailto link

Se all info