Hoppa till sidans innehåll

Mätregler Kanotsegling

  • Uppdaterad: 08 AUG 2017 05:59

Länkar till gällande mätregler för Kanotsegling:

CDE regeln antagen av Kanotförbundets årsmöte 2007-03-10.

Länk till: "CDE regel 2007-03-10"

Regelarbetet har haft två mål som TK helat tiden försökt sätta i centrum:

  • Säkerhet och flytkraft så rorsman själv skall kunna ta hand om sin kanot vid en omkullsegling.
  • Tydligare precisera vad en kanot är. För att mota en alltför extrem utveckling.

Självklart har det varit stora diskussioner omkring regelutformningen. Det finns alltid en osäkerhet och lite rädsla inför förändringar. Vi är övertygade om att den nya utformningen av regeln kommer öka säkerheten hos kanoterna och gör det enklare för mätmän och seglare att använda den.

Det fantastiska med kappsegling med segelkanoter inom en konstruktionsregel är att kappseglingen börjar redan när de första strecken dras på ritbordet. Det i sig främjar utvecklingen och så har pågått i alla tider. Vilket gjort den Internationella Kanoten (IC) till en av världens mest extrema och effektiva seglingsmaskin som finns i världen. Detta har gjort att även de nationella kanotklasserna har utvecklats till allt mer effektiva segelkanoter. Detta är en dynamik vi vill behålla.

CDE-kanoten skall och kommer skilja sig från övriga jollar med sin förmåga att fungera som långfärds båtar också.

Regeln skall inte i detalj styra hur konstruktören/seglaren utformar sin kanot. Dock ställer den krav på att kanoten flyter på ett säkrare sätt vid en omkullsegling. Tänk på att det är viktigast med säkerhetstänkande när du seglar på egen hand. Vid kappsegling finns det kollegor och en säkerhetsorganisation som kan rycka in och hjälpa till. Det är dock oacceptabelt att vuxna seglare i CDE- kanoter uppehåller alla säkerhetsbåtarna medan en 10 åring välter upp sin A-kanot och seglar vidare under samma förhållande.

Diskussionen om centerbord kontra sticksvärd är ett område där regeln inte går in och detaljstyr om "centerbordet" sitter fast i båten med en bult eller ej. Regeln säger att vid en grundstötning skall det fällas undan! Hur sen konstruktören/seglaren löser detta är fritt. Samma sak gäller hur flytkraften fördelas. Där har konstruktören/seglaren valfriheten att lägga sig på minimum flytkraft och begränsa vatten inströmningen med en sittbrunssäck eller maximera flytkraften med hjälp av skott och dubbelbotten men ändå kunna erbjuda en god sovplats ombord.

Förutom skärpning på nämnda områden har egentligen inga stora förändringar gjorts i regeln förutom i måtten för D-kanoten. Under slutet av sextiotalet och början av 70 talet byggdes ett antal kanoter typ "Elitor" och "Satelitor" med då varande minimum barlast om 100 kg framför allt på västkusten. 1976 antogs en ny regel där min vikten sattes på 235 kg (förmodligen i nivå med den då lättaste D-kanoten). Detta medförde att 100 kg-klumparna plockades av på dessa plywoodkanoter och anpassades till minimumvikt. I vissa fall även som invändig barlast. 1998 kom E/D regeln vilket gjorde att de "Hottaste" D-lådorna plockade ur den invändiga barlasten och blev då egentligen E-kanoter då övriga mått var lika. På SM på Rasta seglade Martin Rosell med en plast variant av dessa "moderna D-lådor" med en skrovvikt på ca 180kg. Martin kom på en andra plats efter Gunnar Hansson. Detta visar på en alltför liten skillnad mellan kanot typerna. Seglarna av äldre D-kanoter typ "Kulten" och andra konstruktioner från 50 talet och tidigare, efterfrågade en nybyggnation av liknade kanoter med likartade prestanda. TK har försökt att analysera detta behov noggrant. Det ligger till grund för de nya måtten på D-kanoten.

De nationella kanotklassreglerna har gåtts igenom i en försiktig moderniseringsprocess under några år. 1998-99 när Kanotseglarförbundet gick upp i Kanotförbundet uppdaterades A-kanot regeln för att anpassas till de nya glasfiberkanoterna. CDE- kanot regeln reviderades även den språkligt och vissa svårförståliga delar förenklades något. 2003 genom gick CDE- kanot regeln ytterligare en revidering där kanoternas säkerhet skärptes. Även måtten för C-kanoten ändrades för bättre inombordsutrymme bland annat.

IC-kanotens regel administreras av ICF (Internationella Kanot Förbundet). Genom "ICF Sailing Committee" och se över vartannat år. Förändringar förankras genom enkäter och omröstningar på möten vid VM.

Har du frågor rörande segelkanotkonstruktion eller tänker konstruera eller bygga om, ta kontakt med tekniska kommittén så får du hjälp att rätt ut eventuella frågetecken.

Skribent: Anders Danielsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info