Covid-19


Restriktioner p.g.a. Covid-19

 

Vi har anpassat hela arrangemanget för att kunna leva upp till rådande restriktioner (som gäller fr.o.m. 1 juni). Om det kommer ändrade restriktioner efter 1:a juli kommer vi att uppdatera informationen här.

Vi har delat in de tävlande i två tävlingsgrupper om vardera ca 100 tävlande. De båda tävlingsgrupperna kommer inte beträda tävlingsområdet under samma tider. Tävlingsprogrammet är uppdelat i 4 tävlingspass per dag med pauser.  Alla pauser är anpassade för att samtliga tävlande i en tävlingsgrupp ska hinna lämna tävlingsområdet innan nästa tävlingsgrupp startar.

Vid tävlingsområdet kommer det finnas kontrollanter vid in- och utpassager. Dessa kontrollerar mot startlistor så att endast behöriga tävlande kommer in på tävlingsområdet. En ledare per klubb kommer få ackrediteringsbrickor som ger dem rätt att beträda tävlingsområdet.

Åskadarområdet kommer att vara avstärrat med in- och utpassager som vaktas av kontrollanter vars uppgift att se till att vi inte överskrider max tillåtet antal åskådare.

Vi kommer att anpassa all matservering för att minimera samlingar av deltagare. Detta gör vi bland annat med hjälp av avspärrningar, schema för lunchutdelning etc. Vi kommer vara extra noga med hygien och påminnelseskyltar för att minska risk för smittspridning.

Riksidrottsförbundet arbetar fram rutiner/lathundar för tävlingsarrangörer kring hur vi ska hantera olika delar inom en tävling, allt med fokus på att minska risken för smittspridning. Vi kommer att ta stöd i deras material och använda detta till tävlingen.

Området för klubbtält kommer att i förväg vara uppdelat i inhägnade platser med tillräckligt avstånd mellan varje klubb. Klubbtältområdet ligger utanför tävlingsområdet.

Alla lagledarmöten kommer i år att hållas digitalt för att minska möte i större grupper.

Alla prisutdelningar sker löpande under tävlingsdagarna för att inte hålla kvar tävlande på området längre än nödvändigt.

Alla lopp och prisutdelningar kommer att livesändas digitalt. Det för att tävlande och anhöriga ska kunna se andras lopp utanför tävlingsområdet.

SKFs Riktlinjer för tävlingsarrangemang

Coronaviruset och idrottsrörelsen