Vid misstänkt fall av Covid-19

Om någon börjar känna sig sjuk eller hängig med symptomer som kan härledas till Covid-19 vill vi att följande görs:

  1. Isolera personen i fråga
  2. Kontakta arrangörerna, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan
  3. Vår läkare har snabbtest som vi kommer tillhandahålla för personen och de som vistats nära personen om misstanke om Covid-19 kvarstår
  4. Om test visar sig vara positivt, vill vi att personen och närmaste klubbmedlemmar håller sig avskiljda från övriga deltagare
  5. SKFs krisgrupp kommer tillsammans med läkaren och arrangörerna diskutera nästa steg för att förhindra smittspridning
  6. Utifrån gruppens beslut kommer vidare åtgärder att vidtagas

Kontaktuppgifter:

Marcus Remmerfors 076-3367683

Magnus Mattson-Mårn 070-6521700

Uppdaterad: 04 JUL 2021 16:33