Hoppa till sidans innehåll

Examination Havskajakledare 2


Examinationshandledning Havskajakledare 2

Beskrivning Havskajakledare 2
Havskajakledare 2 inspirerar nya kanotister till fortsatt paddling och underlättar för dem att etablera riktiga grundtekniker. Detta innebär att leda turer och instruera grundläggande paddlingsteknik, miljö och säkerhet i miljöer och tekniker som omfattar upp till blått paddelpass. Ledarna samarbetar även med andra ledare, genom att tillsammans leda och utveckla paddlingen och paddlare. 

Förkunskaper
Havskajakledare 1 (gamla Turledare 1) eller annan relevant ledarutbildning

Havskajakledare 2 kurs (gamla Turledare 2) eller annan relevant ledarutbildning

Dokumenterad erfarenhet från att leda turer och hålla kurser upp mot blå nivå.

Genomförande
Examinationen genomförs under en tur på två dagar i varierande förhållande upp till blå nivå. Kandidaterna planerar turen och genomför den därefter tillsammans med en grupp externa deltagare (minst 3 stycken). Under turen kommer kandidaterna att arbeta både själva och tillsammans med andra ledare. Turen ska vara lärande och inspirerande för deltagarna med en endamålsmässig mix av förflyttning och kurspass.

Efter dag 1 får kandidaterna återkoppling från examinatorerna och därefter möjlighet att planera om för att eventuellt visa delar från examinationskriterierna som saknas eller behöver ses igen. Det är därför optimalt om kandidaterna visar så mycket som möjligt under dag 1 för att ha dag 2 som reserv.

Examinatorer
2 stycken SKF utbildade examinatorer

Antal kandidater
Max 4 minst 2 stycken 

Inlämningsuppgifter
Senast 1 vecka innan examinationen ska inlämningsuppgifterna skickas in till ansvarig examinator. 

  • Loggbok (se detaljer längre ner)
  • Säkerhetsplan inklusive riskanalys
  • Turplanering (rutt, aktiviteter och tidsplan)

 

Innehåll loggbok
Loggboken ska innehålla dokumentation från minst 6 stycken kurspass á 60 minuter med minst 3 deltagare, varav minst 1 pass är observerat av en annan ledare med relevant utbildning/erfarenhet. Passen får gärna vara med samma deltagare för att se en progression hos både deltagare och ledare.

Loggboken ska även innehålla dokumentation där kandidaten har agerat ledare under minst 2 stycken turer på minst 3 timmar i grön/blåa förhållanden. Kandidaten får gärna kombinera turer med kurspass och på så sätt logga flera delar under samma tur.

Dokumentationen ska bestå av en planering av aktiviteten samt en utvärdering som reflekterar både deltagarnas prestation och kandidatens egna prestation och lärdomar inför kommande aktivitet. (Se exempel på planeringsunderlag längst ner i dokumentet.)

Aktiviteterna ska ha genomförts under de senaste 2 åren.

 

Examinationskriterier

Beskrivning av examinationskriteriernas skala:
Den kunskapsnivå som förväntas beskrivs i en skala 1 - 6. För Turledare 2 förväntas en kunskapsnivå som motsvarar 4, vilket innebär att ledaren är på väg mot en hög kompetensnivå och därmed har marginal till de misstag som hör till att vara nybörjare.

Nivå 1 - 2 motsvarar en nybörjare på området som i sitt genomförande behöver tänka på vad den gör och samtidigt släpper andra uppgifter. Det blir ofta fel, eftersom det som ska göras är nytt.

Nivå 3 - 4 innebär att klara av momentet och samtidigt ha uppsikt och energi över till annat. Det blir fel emellanåt och det kan vara svårt att göra flera saker samtidigt. Grunderna är etablerade och genom övning blir utförandet mer flytande och effektivt i relation till situationen.

Nivå 5 – 6 innebär en hög nivå av kompetens, kunskaperna är automatiserade och ledarskapet anpassas väl till miljö, grupp och individ också när förutsättningarna förändras.

 

Organisation

 1-6

Feedback

Grundläggande förståelse för SKFs Organisation

 

 

Grundläggande förståelse för SKFs utbildningsstruktur

 

 

Teknikens grunder B

 

 

Förmåga att observera och analysera paddlingsteknik med hjälp av Teknikpyramiden, Boat, Body, Blade och ”TTFP”

 

 

Kan välja lämpliga övningar eller feedback för att korrigera teknik och taktisk förståelse utifrån analysen av kanotistens paddling

 

 

Pedagogik B

 

 

Kan beskriva hur sin pedagogiska grundsyn speglas i det egna ledarskapet

 

 

Kan använda 3-4 olika pedagogiska metoder i sin undervisning

 

 

Kan anpassa sina instruktioner och metoder till deltagarnas mognad och kunskapsnivå

 

 

Använder följande principer för lärande: Målsättningar, Progression, Motivation, Variation, Lärande kommunikation

 

 

Kan beskriva deltagarnas färdighetsnivå utifrån nybörjare (kognitiv), medelgod (associerad), avancerad (autonom)

 

 

Miljökunskap B

 

 

Inkluderar de faktorer som gör att upplevelser leder till miljö-engagemang

 

 

Hanterar miljöregleringar och allemansrätten

 

 

Säkerhet B

 

 

Gör säkerhetsplan

 

 

Håller säkerhetsgenomgång

 

 

Främjande säkerhetsarbete i form av dynamisk riskanalys och riskhantering (CLAP)

 

 

Snabbt agerande i situationer med incidenter och tillbud

 

 

Prioriterar med turordningen själv, gruppen, den förolyckade, utrustning

 

 

Behärskar bogseringar, kamraträddning, välta upp omedveten, ta ut någon som fastnat i kajaken samt få tillbaka någon med axelluxation i kajaken.

 

 

Tillämpat ledarskap B

 

 

Sätter, arbetar med och följer upp målsättningar baserat på analys av behov och önskemål

 

 

Turplanering med god medvetenhet och anpassning till förutsättningarna

 

 

Introducerar och avslutar paddlingen ändamålsenligt

 

 

Anpassar inflytandet mellan ledare & deltagare utifrån miljön, individernas kompetens, egen kompetens, gruppens mognad och beslutets konsekvenser (COLT)

 

 

Kan leda med 2-3 olika metoder för förflyttning, anpassat till situationen

 

 

Navigation med god uppfattning om tid, plats och riktning med hjälp av karta/sjökort och kompass

 

 

Skapar ett säkert och uppskattande klimat i gruppen och med andra ledare

 

 

Kan arbeta tillsammans med annan ledare, både som assisterande och huvudledare

 

 

Personliga färdigheter

 

 

Demonstrerar blå nivå

 

 

Väljer egen utrustning som är lämplig utifrån förutsättningarna

 

 

 

Ladda ner hela dokumentet med planeringsunderlag här.

Uppdaterad: 14 AUG 2019 08:48 Skribent: Fredrik Karlsson
E-post: Adressen Gömd
Alandia


 
 

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info