Hoppa till sidans innehåll
Foto: User

Förbundsmötet 2021 genomfört

22 MAR 2021 17:04
Under lördagen genomfördes Förbundsmötet 2021. Dryga 20 dagordningspunkter som mötesordförande Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef på RF-SISU Norrbotten, skickligt navigerade mötet genom.
 • Uppdaterad: 22 MAR 2021 17:04

Knappa 40-talet deltagare, varav 23 var ombud med rösträtt för sina respektive distrikt, deltog på lördagens Förbundsmöte. Samtliga distrikt var representerade och efter upprop fastställdes röstlängden till 42 röster.

Förbundets ordförande Lars Martinsson lämnade så småningom över ord och handling till mötesordförande som för dagen var Katarina Halvardsson, till vardags distriktsidrottschef i RF-SISU Norrbotten. Katarina presenterade sig och beskrev att bl.a. just årsmötesordförande är ett återkommande uppdrag i hennes roll. Van att leda distriktsarbetet med ett gott stöd till idrotten lotsade hon sedan föredömligt årsmötet vidare.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse sammanfattades och lades till handlingarna, revisorernas berättelser lästes upp och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Propositioner och motioner gav många goda diskussioner

Därefter var dags för den klart mest omfattande punkten i dagordningen; behandling av propositioner (styrelsens förslag på frågor att behandla) och motioner (förslag på frågor att behandla inskickade av distrikt, föreningar eller medlemmar). Många goda diskussioner följde kring ett antal av frågorna som behandlades. Bl.a. om;

 • de föreslagna ändringarna som gällde hur en "Klubbtävling" ska beskrivas i de Allmänna Tävlingsreglerna. Slutsatsen landade i att en klubbtävling skiljer sig mot en "Allmän tävling" så tillvida att endast medlemmar i ett distrikt eller region bjuds in till tävlingen. Till skillnad mot en allmän tävling som har en nationell inbjudan. Årsmötet ansåg att med den omskrivningen blev det en ökad tydlighet mellan de två tävlingstyperna.
 • motionen angående just motioner och dess väg till årsmötet. Mötet uppehåll sig en stund kring skillnaden att en medlem ska kunna skicka in en motion utan kännedom hos föreningen jämfört med adgens ordning där föreningen ges möjlighet att ta del av, och om så önskas, yttra sig över motionen. Efter diskussion landade mötet i att gå på styrelsens förslag och konstaterade därmed att det idag finns goda möjligheter att lyfta frågor till årsmötet och att det snarare är en styrka att motionen ges möjlighet att förankras och diskuteras i föreningen.
 • motionen gällande egenavgifter utvecklades till en diskussion där vikten av god dialog och tydlig kommunikation bland berörda parter lyftes fram. Här finns ett gemensamt intresse och ansvar att ha en god dialog för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de landslagsaktiva. Motionen i sig avslogs därmed men det tydliggjordes att den goda diskussionen ska tas med i det fortsatta arbetet.
 • Conny Edholm hade motionerat om att ansöka om SM-klass på K4 Mix 500 m. Något som även hade mallats med en proposition med samma mål. Samma sak gällde för att inför K2 Mix 500 m. Inga diskussioner - bifall.
 • Fyra motioner (tre från Huskvarna KK och en från Conny Edholm) rörde olika utvecklingsområden med Slätvattenfokus. Samtliga kunde anses ligga inom ramen för det arbetet som satts igång den senaste tiden, något som även motionärerna höll med om.
 • Namnbyte på G! Östergötlands KF hade motionerat om att skrota klassen "H/D 22" och istället ta tillbaka begreppet "Senior". Något som styrelsen i sitt motionssvar höll med om vilket även årsmötet ansåg. Namnbyte på gång med andra ord. Dock lyftes det att det under en övergångsperiod kan komma att finnas kvar rester av det "gamla" begreppet "H/D 22" innan "Senior" fullt ut har tagit över. 

Nyval och omval till olika roller

De avslutande punkterna bestod i vanlig ordning av diverse olika val. Valberedningen presenterade sina förslag och årsmötet valde in enligt nedan.

 • Lars Martinsson fick förnyat förtroende för ytterligare ett år som Ordförande.
 • Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen för en tid av två år; Karin Åmossa, Richard Tegnér och Robin Magnusson.
 • Två nya lekmannarevisorer såg dagens ljus; Stenne Olsén och Mattias Thernström (suppleant)
 • Samtidigt fick de auktoriserade revisorerna Monika Lindgren och Tapio Kostet (suppleant) fortsatt förtroende.
 • Heléne Lindbland Jonsson valdes till ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
 • Eva-Li Saarväli och Mats Hansson stod på omval, och valdes, till ledamöter av Disciplinnämnden för en tid av två år.
 • Slutligen valdes en ny valberedning där Katrin Thoor kliver in som sammankallande med Mikael Stensils och Sanna Wahlén kvar som ledamöter.

Avtackningar och Utmärkelser

Avslutningsvis tackades de som tackas bör. Inte lika kul digitalt som fysiskt men vi hoppas att de avtackade känner uppskattningen och värdet av det de bidragit med. Ni har gjort skillnad allihop utifrån era olika roller! 

 • Mötesordförande Katarina Halvardsson tackades för ett gott jobb.
 • De tre avgående styrelseledamöterna Staffan Strive, Jessica Rosdahl och Magnus Lindstedt för engagemang och kunskap under sina år i styrelsen.
 • De båda Lekmannarevisorerna Kent Antonsson och Thomas Andersson för sina år där de årligen granskat styrelsens förvaltning av uppdraget.
 • Valberedningens Liselotte Mooe

SKFs tre olika utmärkelser tillkännagavs som sista del:

 • Årets Ledare 2020 tilldelades Elin Boman, Skellefteå KK
 • Årets Talang 2020 tilldelades Axel Haglund, Malmö KK
 • Årets Kanotist 2020 tilldelades Isak Öhrström, Falu KK

Summering och eftersnack

Nu på onsdag den 24/3, mellan kl.11.45-12.30, bjuder vi in till ett nytt grepp att fånga upp Förbundsmötet 2021. En öppen träff med en recap på vad som diskuterades och beslutades. Mer info här.

Skribent: Dag Johansson
E-post: Adressen Gömd

  

TFFIR_pratbubbla_RGB-1000x563_alt.png


Godkänd Kanotcentral
Alandia


 
 

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info