Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Svensk kanot möter en ny coronavår

13 APR 2021 07:00
Vi är mitt uppe i ytterligare en vår starkt drabbad av coronaviruset. Med anledning av stundande högsäsong summerar vi läget kring vad som är möjligt samt bjuder in till en öppen informationsträff onsdagen den 21 april.
  • Skapad: 13 APR 2021 07:00

Såväl samhälle, individ och t.ex. idrottsföreningar är nu sedan ett drygt år tillbaka vana att anpassa sin vardag och verksamhet till rådande pandemi. Under 2020 konstaterade vi att paddling i olika former är en mycket lämplig aktivitet att bedriva i pandemitider. På vattnet är vi utomhus (om ej inomhusbassäng) och har lätt för att hålla avstånd. Vi konstaterade även att det snarare är på land - när vi reser till och från aktiviteter, när vi ska byta om, ta fram våra kajaker och sjösätta etc. som de största riskerna finns gällande trängsel. Det är på land vi behöver fokusera för att skapa en så trygg verksamhet som möjligt. Vi behöver hålla i ytterligare en tid, även nu under 2021.

Informationsträff, ons 21 april, kl.20.00

Med anledning av stundande högsäsong summer vi vad som gäller för olika verksamheter nedan. Vi bjuder även in till en öppen informationsträff där vi kommer att informera om det som tas upp i denna text samt om vad vi vet, och inte vet, om tävlingssäsongen 2021.

Träffen hålls via Teams och ni ansluter till mötesrummet här: Öppen informationsträff - Kanot och corona

Pandemilagen

Pandemilagen som trädde ikraft i början av 2021 reglerar viss verksamhet. Bl.a. innebär den att föreningar med egna gym behöver ta hänsyn till tio punkter. Generellt sett kan man säga att när vi är inomhus ska varje person ha en yta på 10 kvm. Det ska även tydligt anslås vad som gäller inomhus på klubben. Vi har sedan tidigare skrivit en nyhet om detta här och det finns även mer information om pandemilagen och idrotten på RF:s hemsida.  

Fullt möjligt att bedriva tränings/motions/friluftsverksamhet

Det är bra att röra på sig! Det finns inget förbud mot aktiviteter, tvärtom betonas vikten av ett aktivt liv. Däremot finns det ett antal rekommendationer som ska följas och tänkas till kring. Folkhälsomyndigheten (FHM) har beslutat om ett antal "nationella allmänna råd " som reglerar hur verksamheten ska bedrivas.

FHMs föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen i syfte att bedriva verksamhet på ett sätt som minimerar risken för smitta. 

Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid aktiviteter

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Vad innebär då detta för oss inom kanot? Vi kan med relativt enkla åtgärder anpassa oss till samtliga av dessa sex punkter. "Mindre grupper" har ingen fast definition men ca åtta personer ses som ett riktvärde. Som nämns ovan är det på land vi mest bör fokusera att vidta lämpliga åtgärder. Har ni t.ex. en grupp som ska paddla tillsammans som är fler än åtta personer. Dela då upp gruppen i flera mindre grupper och genomför de landbaserade aktiviteterna i smågrupperna. Väl ute på vattnet bedömer vi dock att det är ok att paddla i större grupper än åtta personer, givetvis utifrån att avstånd hålls etc. men det brukar inte vara några större problem.

Personer födda 2002 och senare

Alla råd som nämns ovan gäller inte för barn och ungdomar födda 2002 och senare (inte heller för yrkesmässig idrott). Däremot gäller fortfarande följande:

  1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Kanotskolor - ja!

Utifrån ovan nämnda råd är det ok att planera för att genomföra Kanotskole-verksamhet även sommaren 2021. Givetvis behöver klubben tänka till kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att bedriva verksamheten på ett så tryggt sätt som möjligt. Det kan t.ex. handla om att ordna så att all aktivitet sker utomhus, att uppmana deltagarna att komma ombytta, att säkerställa extra möjlighet till god handhygien, att organisera verksamheten så att trängsel undviks etc. Klubben behöver anpassa och vidta åtgärder utifrån sina egna förutsättningar. Vilka åtgärder som krävs kan skilja från klubb till klubb, målet är dock detsamma - en anpassad och trygg verksamhet.

Klubbträning med tävlingsinslag - ja!

Det nu gällande råden gäller fram to.m. 3 maj och innebär bl.a. att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.

Det handlar om att tävlingar ofta innebär att folk reser, samlas och att trängsel lätt uppstår vid tävlingsarrangemang. Det går såklart bra att genomföra tävlingslika träningar inom sin träningsverksamhet, förutsatt att den uppfyller ovan nämnda råd.

Hur blir det med våra planerade tävlingar?

Det nu gällande råden gäller fram to.m. 3 maj och innebär bl.a. att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.

Detta innebär att majtävlingarna ligger i farozonen för att kunna genomföras som planerat. Speciallösningar kan komma att arrangeras för senioreliten om tävlingar blir tvungna att ställas in, beroende på om de klassas som yrkesverksamma. Vad gäller de planerade tävlingarna i juni avvaktar vi än så länge och hoppas att arrangörer kan hålla i sin planering trots att det ev. kommer att bli förändringar beroende på hur råden ser ut efter 3 maj. Det finns idag inget datum kommunicerat när information kommer om vad som gäller efter den 3 maj.  

Kan vi genomföra kurser och utbildningar?

Utifrån ovan nämnda nationella allmänna råd bedömer vi att kurser och utbildningar av olika slag kan genomföras. Precis som nämns ovan i denna text är det en förutsättning att de nationella allmänna råden kan följas. Kanotkurser passar dock utmärkt att hållas utomhus, det är relativt enkelt att hålla avstånd och vissa moment som ev. brukar genomföras inomhus kan flyttas ut, alt. ha gott om plats (10 kvm/person). 

Mer information

Mer information om corona och idrotten finns på RF:s hemsida.

Kommunala och regionala råd

Kommuner och regioner kan fatta och fattar lokala/regionala beslut beroende på det lokala smittläget. Därför kan det variera mellan kommuner. Ta reda på vad som gäller i just er kommun. Här kan RF-SISU Distrikten vara ett gott stöd då de ofta har bra koll på vad som gäller i just ert distrikt.

Skribent: Dag Johansson
E-post: Adressen Gömd

  

TFFIR_pratbubbla_RGB-1000x563_alt.png


Godkänd Kanotcentral
Alandia


 
 

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info