Hoppa till sidans innehåll

Valberedning önskar uppmärksamhet!

26 NOV 2019 18:55
SKF:s valberedning börjar varva upp inför SKF:s Årsmöte 2020. Nu uppmanar de Kanotsverige att tänka till på klubbnivå och kontaktar respektive distrikt med förslag på lämpliga kandidater till SKF:s styrelse.
  • Uppdaterad: 26 NOV 2019 18:55

Valberedningen uppmanar alla kanotister - var med och utveckla svensk kanotidrott!

Valberedningen har fått signaler om att några i styrelsen vars mandattid går ut, förmodligen inte har möjlighet att ställa upp för omval på årsmötet 2020. Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar tycker att arbetet är stimulerande och man ser att det arbete som lagts ner på olika områden de senaste åren ger en god grund för att fortsätta utveckla Svensk kanot. Men arbetet kräver en arbetsinsats som några ledamöter inte har möjlighet till längre då yrkesliv och privata förhållanden ändrats.

Känner du att du själv, eller någon du känner, kan bidra i styrelsens arbete?

Inför årsmötet önskar valberedningen att enskilda medlemmar lyfter frågor i sina föreningar:

  • Hur kan ni bidra till att utveckla svensk kanotidrott?
  • Har ni förslag på kandidater till styrelse i SKF?

Delge distriktsstyrelsen era tankar och idéer så de får ett bra underlag i sitt arbete med att nominera kandidater till årsmötet. Förslag lämnas till Valberedningen senast 31 januari 2020.

Styrelsearbetet

Styrelsen, med stöd av kommittéerna, arbetar för att utveckla Svensk kanot. I styrelsen ingår ordförande samt sex ledamöter invalda av årsmötet. 

Under detta verksamhetsår har styrelsen hittills träffats 6 gånger samt haft ett tiotal telefonmöten.

Ur handlingsplanen

SKF:s styrelseleder det övergripande genomförandet av verksamheten mot våra långsiktiga mål. Styrelsen stöttar verksamhetens genomförande genom centralt budgetarbete som innebär prioriteringar och avvägningar mellan de olika kommittéernas verksamhetsområden. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att utnyttja alla resurser optimalt. Samverkan och samordning ska ske både internt inom SKF och med externa samarbetspartners. Ett viktigt inslag är att stimulera och initiera utveckling av verksamheten. Utveckling sker med fördel i samarbete med externa organisationer.

Internt utvecklingsarbete koncentreras på det som är kanotspecifikt. Steget att sprida ny kunskap ut i hela organisationen kräver lättillgänglig och aktuell information genom etablerade kanaler som alla känner till.

En klar arbetsfördelningmellan de centrala funktionerna, kanslipersonal, förbundskapten med hjälptränare, kommittéledamöter och andra ideellt arbetande är av största vikt.

Även rollfördelningen mellan klubbar, distrikt och de centrala funktionerna är viktig. Det är viktigt att komma ihåg att den största delen av verksamhetens genomförande är distriktens, kanotcentralernas och klubbarnas ansvarsområde.

SKF centralt ska samordna verksamhet på riksplanet, driva landslagsverksamhet etc. men kan inte annat än undantagsvis och under en övergångsperiod driva ”lokal verksamhet”.

Valberedningen SKF

Mikael Stensils: This is a mailto link

Per Åström: This is a mailto link

Liselott Mooe: This is a mailto link

Skribent: Dag Johansson
E-post: Adressen Gömd


errea logo

 

 


Alandia


 

 

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: 0155209080
E-post: This is a mailto link

Se all info