Hoppa till sidans innehåll

SKF:s Antidopingprogram

Svenska Kanotförbundets (SKF) arbetar aktivt med antidoping i syfte att verka för en ren kanotidrott befriad från doping och med fairplay som en ledstjärna. Nedan kan du läsa mer om SKF:s arbete.
 • Skapad: 22 APR 2014 10:16

Inledning

Svenska Kanotförbundets (SKF) arbetar aktivt med antidoping i syfte att verka för en ren idrott befriad från doping och med fairplay som en ledstjärna. 
I Svenska Kanotförbundets stagar står det att: 

 • 1 kap1 § "Förbundet samt dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar ska aktivt verka för en dopingfri kanotidrott"
 • 1 kap 2 § "Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri kanotidrott får anses motarbeta Förbundets intressen och kan därför efter särskild prövning uteslutas ur Förbundet."

Syfte och målgrupp

Antidopingprogrammet ska upplysa om rättigheter, skyldigheter och hälsorisker samt ge läsaren en inblick i SKF:s antidopingarbete och ge vägledning i hur man kan förebygga doping ute i verksamheten.

Kanotsporten skall vara en ren idrott där alla tävlar på lika villkor, detta gäller inom alla grenar för alla inblandade, aktiva, ledare, tränare och funktionärer.

Förbundets verksamhet omfattar tävlings-, motions-, långfärds-, turist- och rekreationsverksamhet, utbildning samt forskning och utveckling. Alla åldrar innefattas från ungdom till den äldsta veteranverksamheten.

Utbildning

Svensk Antidoping har en bra webbutbildning som ger grundläggande kunskaper inom olika områden av antidoping-arbetet. Denna utbildning rekommenderar vi att samtliga junior- och seniorkanotister genomför. För de i olika landslag samt på Kanotgymnasiet i Nyköping är det en obligatorisk del. Ni hittar webbutbildningen från Svensk Antidoping här: Ren vinnare

Internationella Kanotförbundet har som krav för alla kanotister i samtliga grenar som tävlar internationellt att genomföra WADA:s webbutbildning inom antidoping. Ni hittar information om ICF:s antidopingarbete samt länk till webbutbildningen här.

Antidopinglänkar

Här finns länkar till olika webbplatser som ger dig information om vad som gäller, då dessa uppdateras kontinuerligt bör du alltid gå in och titta på respektive webbplats för att få den senaste informationen.

 • WADA (World Anti-Doping Agency) upprättar årligen en dopinglista som gäller från 1 januari. Dopinglistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".
 • Riksidrottsförbundets (RF) hemsida finns alla dopingregler, dopinglistan och information om dopingkontroller. Det är just de saker som varje kanotist och ledare är skyldiga att känna till enligt gällande regler. 
 • ICF har en hemsida med information som gäller internationellt för kanot om antidoping.

Röda-gröna listan finns på RF:s hemsida

Röda-gröna listan omfattar dopingklassade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk.

Dispenser finns på RF:s hemsida

För aktiva som behöver medicinera med dopingklassade läkemedel finns möjlighet att ansöka om dispens. Endast den som tillhör hög tävlingsnivå behöver ansöka om dispens. De på lägre tävlingsnivå omfattas av ett Retroaktivt dispensförfarande. Har du funderingar på om du behöver söka dispens för att bruka ett läkemedel kan du läsa mer samt göra ett enkelt test här.

Tävlingsnivå-listan finns på RF:s hemsida

Alla idrotter har en indelning i hög respektive låg tävlingsnivå. Se vad som gäller för kanot här

Risker och missbruk

RF och SKF avråder från användande av kosttillskott på grund av bristande kontroll av vad som säljs. Det finns risk för doping då det säljs kontaminerade och hälsofarliga kosttillskott. Läs hela varningen på RF:s hemsida.

Nulägesanalys

SKF:s arbete mot doping idag sker i huvudsak i samarbete med Riksidrottsförbundets (RF) och  International Canoe Federation (ICF) antidopinggrupper.

 • Tänkbara dopingpreparat inom kanot kan vara alla former av anabola steroider samt olika former av bloddopning.
 • Vi avråder våra aktiva från att använda kosttillskott och rekommenderar istället att äta en väl sammansatt kost.
 • Vi bedömer att de landslagsaktiva generellt är ganska kunniga och försiktiga med mediciner och kosttillskott. 
 • Om någon aktiv tror att det föreligger något behov av tillskott rekommenderar vi denne att först ta kontakt med sakkunnig.

Dopingkontroller

Dopingkontrollerna ska verka avskräckande och försvåra användande av
dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. RF svarar för kontrollutförandet och SKF delger information för att kunna utföra en bra kontrollverksamhet.

 • Vistelserapportering via ADAMS (de aktiva som skall rapportera via ADAMS är informerade)
 • Lägerrapportering till RF i samband med landslagsläger
 • Rapportering av viktiga nationella tävlingar såsom ex. SM

Vem som helst kan utsättas för dopingkontroller, även om fokus ligger på de allra bästa eller de som är lovande och tilltänkta inför internationella tävlingar. Det bör läggas in fler tester under uppbyggnadsperioden, då det kan tänkas, att aktiva under denna period har stor nytta av ex. anabola steroider. Denna period infaller normalt oktober - april.

Om den aktive ingår i en prioriterad grupp för dopingkontroll, skrivs ett kontrakt där den aktive förbinder sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa SKF:s, Riksidrottsförbundets, WADA:s och International Canoe Federations dopingregler.

Den aktive ansvarar för att han eller hon löpande håller sig informerad om innehållet i vid varje tid gällande dopningsbestämmelser.

Den aktive är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta SKF:s läkare eller annan anvisad person om vilka medicinska preparat och naturmedel hon/han intar eller intagit under de senaste 14 dagarna före träningen/tävlingen.

Den aktive är medveten om dels att hon/han på uppmaning är skyldig att underkasta sig dopingkontroll, dels att det åligger henne/honom att själv förvissa sig om huruvida ett medicinskt preparat hon/han intar är dopingklassat eller inte.

Det finns inga fall av doping registrerade inom svensk kanotsport.

Visselblåsarfunktion - dopingstips.se

Svensk Antidoping jobbar hårt för att verka för en dopingfri idrott. En av de senaste verktygen för en ren idrott är inrättandet av en visselblåsarfunktion där vem som helst kan lämna tips. Ni hittar den här: dopingstips.se.

Juridiska aspekter

Svenska bestraffningsärenden hanteras av en särskild Dopingnämnd (DoN).

Idrottens Dopingreglemente beskriver vad som är brott mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. 

Bestraffningar: SKF följer RF:s stadgar 13 kap "regler mot doping" samt 14 kap "bestraffningsärenden".

Ekonomiskt skadeståndskrav kan bli aktuellt i form av återbetalning av utgifter som SKF har haft för den som bryter mot dopingreglerna. 

Handlingsplan och information / utbildning

Uppdaterad informationen om dopinglistor, antidopingarbete, dispensförfarande, skall finnas tillgängligt på SKF:s hemsida eller via länkar. 

Målet är att lyfta kunskapsnivån ute i klubbarna kring antidopingfrågor. Ett sätt att göra detta är marknadsföra RFs program Vaccinera klubben och uppmuntra klubbarna att genomföra den utbildningen. SKF:s interna utbildningar för funktionärer, ledare och aktiva är även ett bra tillfälle att lyfta antidopingfrågor.

Föreläsning om antidoping ska hållas årligen i samband med landslagsläger och landslagsledare ska årligen delta i  antidopingutbildning. Aktiva som är, eller blir, uttagna i nationella vistelserapporteringspoolen ska i oktober varje år utbildas eller uppdateras i rapporteringssystemet.

Organisation

SKF:s styrelse har ansvaret för antidopingfrågor inom förbundet. Styrelsen har delegerat ansvaret till kansliet, som sköter information och handlägger dopingfrågor.

Vid eventuella dopingfall skall endast av SKF:s styrelse utsedd ansvarig person yttra sig i frågan till media.

Därför har SKF ett eget antidopingprogram

RF:s stadgar, 11 kap, 4 §, punkt 5 står följande: SF skall aktivt arbeta för en
dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för
antidopingarbetet. RF-stämman har beslutat att följa världsantidopingkoden och
dess standarder. Svensk Idrott har implementerat World Anti-Doping Code (WADC) i idrottens Dopingreglemente. För att Svenska Kanotförbundets ska kunna följa koden och bidra till den internationella harmoniseringen är det nödvändigt att det finns en plan för antidopingarbetet.

Uppdatering/revidering

SKF:s antidopingprogram uppdateras kontinuerligt vid behov. SKF:s antidopingansvarige tillsammans med Förbundskaptenerna i de olika grenarna har ansvaret att följa det nationella och internationella antidopingarbetet och revidera innehållet i detta program om behov finns. I februari varje år ska SKF:s antidopingprogram gås igenom och uppdateras vid behov, ex. uppdatera länkarna till vidare information. 

Kontakt

Ansvarig kontaktperson kring Antidoping inom SKF:

 • Anders Karlsson
 • mail: This is a mailto link
 • mobil: 070-655 62 05

 

Skribent: Dag Johansson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info