Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter


Svenska Kanotförbundets Integritetspolicy för behandling av personuppgifter 

Svenska Kanotförbundet hanterar en mängd olika personuppgifter för att möjliggöra och administrera verksamheten. Det kan exempelvis handla om anmälningar till tävlingar eller till utbildningar, uppgifter som är knutna till licensförsäkringen eller liknande. Du ska känna dig trygg med att vår hantering av personuppgifter inte används i andra ändamål än de du har godkänt i ex. anmälan eller ansökan.

Som en del av Riksidrottsförbundet (RF) har Svenska Kanotförbundet (SKF) antagit den uppförandekod som RF har skrivit upp för behandling av medlemmars personuppgifter. Uppförandekoden är ett komplement till den nya dataskyddsförordningen GDPR. Genom att läsa den kan du få information om hur dina personuppgifter behandlas inom SKF.

Du kan ladda ner hela uppförandekoden här

Behandling av personuppgifter i IdrottOnline

Svenska Kanotförbundet samlar in de flesta av sina uppgifter genom systemet IdrottOnline. När du anmäler dig till någon aktivitet genom IdrottOnline ser du tydligt vilka uppgifter som samlas in från dig. Svenska Kanotförbundet samlar inte in några andra uppgifter än det som du själv väljer att fylla i. Vissa uppgifter är obligatoriska för att kunna uppfylla de lagkrav som ställs eller för att kunna administrera aktiviteten. I samband med anmälan lämnar du ditt samtycke för att Svenska Kanotförbundet ska få samla in uppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men observera att det kan innebära att du ej kan fullfölja din anmälan eller ha kvar ditt medlemskap. 

Vad godkänner jag vid anmälan via IdrottOnline?

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Det innebär att vi inte kommer att behöva samla in ytterligare personuppgifter för att administrera utbildningen.

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Behandling av dina personuppgifter sker med samtycke som laglig grund i de fall där det inte föreligger ett avtal mellan utbildningsarrangören och deltagaren.

Vi vill även informera om att ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Du ges även möjlighet att lämna ditt samtycke till att erhålla informationsutskick angående vårt kursutbud.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att utbildningsarrangören får använda dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker enkelt genom att kontakta anordnaren av utbildningen, vanligen ditt Specialidrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna.

Behandling av personuppgifter inom Paddelpasset

Paddelpasset växer och används aktivt runt om i hela Sverige. För att kunna administrera detta behöver Svenska Kanotförbundet upprätthålla ett register över vem som har vilken licens och behörighet från Nivå 2 (grönt paddelpass) samt GSRT, Första hjälpen för kanotister och ledarutbildningar. Detta register sparas i en molntjänst och är bara tillgängligt för de personuppgiftsansvariga på Svenska Kanotförbundet (Styrelsen och kansliet). Ett nytt licensprogram är på väg att utvecklas, när detta är klart kommer dokumentet att uppdateras.

I samband med att du lämnar in dina uppgifter för att registrera en licens lämnar du samtidigt samtycke att Svenska Kanotförbundet hanterar dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och bli borttagen från registret, men du kommer då inte längre synas på den behörigheten.

Dina uppgifter samlas antingen in direkt via anmälan i IdrottOnline eller via någon extern leverantör. Lämnar du dina uppgifter till en extern leverantör är det i första hand den leverantörens integritetspolicy som reglerar att dina uppgifter ej används till annat än dess syfte.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

Du som medlem/kund har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig och kan begära att få ett registerutdrag över det. Du har också rätt att bli raderad ur registret om uppgifterna ej krävs för att upprätthålla gällande lagkrav. Väljer du att bli raderad ur registret kan detta innebära att du ej längre kan vara medlem, delta på event eller ha kvar din behörighet inom paddelpasset.

Hur arbetar vi med dina personuppgifter?

Vårt huvudsakliga mål är att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter säkert och att de inte används eller delas vidare utan ditt samtycke. Vi håller på att utveckla vårt arbete med register och insamling av uppgifter och kommer att uppdatera det här dokumentet efter hand.

Har du några frågor angående vår Integritetspolicy, vill ha ett registerutdrag eller bli raderad ur systemet. Kontakta ansvarig på kansliet Dag Johansson så hjälper han dig.

Mail: This is a mailto link  

Tel: 0155-20 90 82

Uppdaterad: 01 JUN 2018 14:31

  

TFFIR_pratbubbla_RGB-1000x563_alt.png


Godkänd KanotcentralAlandia


 
 

Postadress:
Svenska Kanotförbundet
Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info